خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۱ مطلب در آبان ۱۳۸۶ ثبت شده است

چقدر شیرینه که آدم فقط دنبال اهداف و مهماتش باشه

و براشون اینقدر تلاش کنه

که خسته بشه و توانش تحلیل بره

(البته همین خستگی هم شیرین و جذابه)

نقطه