خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۱ مطلب در فروردين ۱۳۸۸ ثبت شده است

یادش بخیر چندین سال پیش یکی از بچه ها تو دانشگاه می خواست کنفرانس بده و درباره تحقیقی که کرده بود، برای دانشجویان دانشگاه صحبت کنه؛ تو اسلاید آخر اینو نوشته بود:

انسان اگر بخواهد کاری را انجام دهد، راهش را پیدا خواهد کرد

و اگر نخواهد کاری را انجام دهد، بهانه اش را پیدا خواهد کرد

 

.....................................................................

* البته معلومه که منظور از کار در اینجا، کار مثبت و ارزشمنده.