خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۳ مطلب در آذر ۱۳۹۱ ثبت شده است

به جای حتی لحظه ای توجه به آنچه دوست نداری، فقط به چیزهایی که دوست داری،  قبولشان داری و می پسندی فکر کن و در مورد آنها غرق در اوج لذت شو. دائماَ غرق لذت بردن از دیدگاه خودت، اصول و اهداف و روش دلخواه و خاص زندگی خودت باش، طوری که سرت را از زیر آب بیرون نیاوری (که در نتیجه آن از زندگی دیگران کاملاَ فاصله می گیری و دلت از آنها کاملاَ دور می شود....)

کار تو فقط اینست که در اوج لذت از آنچه می خواهی و برایت مهم است غرق شوی و روز و شب با این حال زندگی (و عمل) کنی {مسلماَ اوج عمل کردن با حرص (از نوع مثبت که در موارد پسندیده خوب است) در راستای اهداف جزء جدایی ناپذیر این حالت است....} تا همه چیز به حالت عالی مورد نظر برگردد و به زندگی اصلی  و طبیعی خودت بازگردی....

وقتی کسی مطابق میلت نیست، و نگاهش هم مسیر دیدگاه تو نیست....، سعی نکن درستش کنی یا براش توضیح بدی؛ بلکه ولش کن، نادیده بگیرش و به خط و مسیر خودت ادامه بده....

راز و غم درون خودت رو (حتی در کوچکترین حدّش) برای کسی توضیح نده، هر چقدر هم که اصرار کنه.... اینها چیزهایی است بین خودت و خدا....

دائماً و در تمام لحظات....(منظور مشخصه....) (در همین زمان و زندگی فعلی....) خودت رو در حالت ن رقا.... با پ در نظر بگیر و دائماً خودت رو در اون حالت تصور کن و فقط و فقط و فقط از تو اوج این حالت بودن خودت لذت ببر.... (بدون هیچ توجهی به دیگران (عادی) و احساساتشون و اشتباهاتشون و عدم درکشون از خوشبختی تو و....) دائماً تو این حالت موندن و لذت بردن از اون رمز بازگشت به زندگی عادی و اصلی توست....