خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

 

سطح تو و لیاقت تو در حدّ همان چیزی است برایت شدیداً لذّت بخش است....

 

 

 

حتی یک لحظه از (پیشروی در) خط بیرون نیا....

 

 

تو هر چی که خودت هستی، همون رو جذب می کنی.

 

هر کس تو هر سطحی که هست، مواردی که تو همون سطح هستند، براش پیش میاد، به عبارت دیگه، هر کس در هر سطحی که هست، هم سطح های خودش رو خواسته و ناخواسته تو زندگی خودش وارد می کنه؛ اگر خوبیها رو جذب می کنه، در واقع خودش اون خوبی رو داره....

 

اگه یه نفر 99 درصد خوبی داره و سطحش بالاست و 1 درصد نمیفهمه و به هر دلیل سطح پایین رفتار می کنه، تو تا وقتی که سطح خودت بالاست، اون 99 درصدش رو جذب می کنی و از اون 99 درصد خوبیش به تو نفع می رسه و اصلا اون 1 درصد سطح پایینش رو به حساب نمیاری؛ اما اگه به هر دلیل سطحت پایین اومد، دیگه اون 99 درصد رو نمیتونی ببینی و از اون 1 درصدش متضرّر میشی.

 

 

از اینکه سر جام نیستم، از خودم ناراحتم.... باید زودتر دقیقاً سر جای اصلیم برگردم (....)