خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۲ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

عده ای خودشونو الکی به در و دیوار میز;

درحالیکه راه فقط اینه که غرق یه لذت خاص باشی و از هر چیزی که اون لذت رو از اوج میندازه, روگردانی و حتی فرار کنی و کنار بزنی.... 

اینکه با چه لذتی می خوابی و بیدار میشی و تو کل روز، تو حالت مَدِّ چه لذتی به سر میبری...،

تعیین کننده وضعیت کل زندگی توست....