خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

"Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions."  Albert Einstein

Play the picture in your mind - focus on the end result.

VISUALIZE!!! See what you want to be; feel it! This is where action begins....

Our job is not to worry about the "How."

Create a Vision Board... pictures of what you want to attract... every day look at it and get into the feeling state of already having acquired these wants.

متمرکز و غرق چیزی شو که میخوای همه وجودت رو پر کنه.... 

Decide what you want....

You can begin feeling whatever you want (even if it's not there)....

What you focus on with your thoughts and feelings, is what you attract into  your experience.

It's important to feel good....

Visualize having what you already want - and the feeling  of having it already.

"Whatever the mind of man can conceive, it can achieve" W. Clement Stone

(این حرف بزرگان هم هست، نه فقط این شخص، که قدرت انسان طوریه که هر چیزی (در مسیر انسانیت) که فکر بشر بتونه بهش برسه، برای انسان قابل دستیابیه....)

Go for the sense of inner joy and peace, then all outside things appear.

جالبه که این خارجی ها هم به چیزایی که ما می دونیم رسیدن....، اینا دقیقا قوانین جهانه که تو تعالیم اسلامی قبلا شنیده بودیم.... همه چیز جهان،لحظه به لحظه مطابق درون انسان براش تغییر می کنه....

 

The universe is created on the basis of SPEED. Don't delay....

مثل فنر، سریع جهیدن برای انجام کاری....

 

چقدر جبران گذشته طول می کشد؟

No rules on time...the more you are drawned into it and concentrated on that feeling, the sooner it will appears.... the same time....

 

*** با اینکه بعضی کتابها و نوشته های سطح پایین رو قبول ندارم، اما از لابه لاشون میشه چند تا مورد صحیح رو پیدا کرد.... هر چند اونها دلیل اصلی و درستش رو نمی دونند....

*** یه زمانی زندگی من روز و شب و همه ساله بر همین اساس پیش می رفت.... من عمیقاً و دائماً بر پایه visualize و تصورم از خودم زندگی می کردم.... مسیر شخصی داشتم تو زندگیم، و مهمترین کارهام هم جوانب و پیامد اون مسیر اصلیم حساب می شد.... اهدافم رو ایندیویژوالیزه (Individualized، دغدغه شخصی ودرونیم) کرده بودمم، و اگه انجامشون میدادم، از دغدغه عمقی و درونیم نشأت می گرفت.... چیزی ورای شرایط بیرونی ماجرا.... بلکه الزامات بیرونی زیر مجموعه و ابزار جانبی مسیر اصلیم حساب می شد....

 

تو ساختمون جدید (ساختمون شماره 2) دانشکده ما خیلی گربه پیدا میشه؛ که امروز از یکیشون عکس گرفتم:

 

و این هم نمایی از حیاط:

 

 

باقی عکسها در ادامه مطلب: