خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

فعلا تثبیت فرایند نسبت به دغدغه نتیجه در اولویته....

تو لازم نیست در مورد گذشته و آینده کاری انجام بدی؛ فقط اونطوری که فکر می کنی درسته زندگی کن و لذت ببر....

You don't need to do anything about the past and the future; just act the way you think is Right and Enjoy the life.....

مسلما برای ورود به و تثبیت در جو و دنیای مورد نظر برای موفقیت، باید ورودی ها از محیط اطراف خود را محدود کرد....؛

وقتی پایه در اون مورد خاص قوی شد، به عنوان پیامد و ادامه و بر پایه اون مورد خاص، بهتر و کامل تر از دیگران روی سایر مسائل محیط اطراف هم اشراف پیدا خواهی کرد....