خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

انسان حتی در شرایطی که تو مسیر نیست،

کمترین کاری که باید انجام بده

اینه که قالب ظاهری رو رعایت کنه....