خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

کم کم دارم به این جمله مطمئن میشم که:
اون لحظه که دیگه بریدی و بعد از کلی پیشروی، هنوز به جای دلخواه نرسیدی و کلی اعصاب خوردی و مانع کنارت هست و میخوای از پیشروی دست بکشی، چه بسا فقط کمی به پایان مسیر و رسیدن به هدف مورد نظر باقی مانده باشد....

چون اصلاً مثل اینکه یک امتحان نسبتاً سخت همون اواخر کار گرفته میشه تا معلوم بشه هنوز سر قول و قرار اولیه برای طی مسیر هستی و لیاقت (نسبی) رسیدن به اون خواسته و هدف رو داری....


برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید