خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

همه زندگی و تلاشت رو خودشناسی باشه....