خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۸ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

نذار هیچ چیز جو لذت بخشت رو از کاری که داری انجام میدی خراب کنه،

اینکه نباید به اطرافیان و اشتباهاتشون اهمیت داد برای همینه که وقتی به چیز اشتباهی توجه کنی، از مسیر لذتبخش و درست خودت خارج میشی....

مهمترین مسأله فعلی اینه که به این توانایی برسی که طوری غرق مسیر لذتبخش، پرآرامش، مشخص و مستقل خودت باشی که هر چی دیگران تلاش کردند، نتونند تو رو از "جوّ لذتبخش" در مورد کاری که انجام میدی، دربیارند....

وقتی تو جوّ لذبخشی هستی، بذار دیگران 100 درصد سود رو از تو ببرند یا 100 درصد اعصاب خوردی ها رو علیه تو ایجاد کنند، مهم اینه که تو از جوّ لذتبخش و مستقلت در نیای و اصلاً خارج از منافع خود و وجود خودت رو نبینی....


برو تو جوّ لذتبخش اصلی خودت که فاصله ن..... از مسیر و استانداردهای دیگران (عادی) داره....


مهم اینه که تو جوّ لذتبخش باشی  و حس دیگران از اون وضع خودت رو نبینی....


خوشبختی یعنی

اونقدر غرق مسیر شوق انگیز و سطح بالای خودت باشی که اصلاً نتونی به دیگران و اشتباهاتشون توجه کنی،  و سریع و مستقل پیش بری....


برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید