خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

زندگی از لحظه ای مسیر خودش رو پیدا میکنه که

اون کاری و اون فکر و دغدغه شوق انگیز و مهمی که دائم بتونی بهش فکر کنی و انجامش بدی

رو پیدا کنی....


نکات ساده، کاملاً مرتبط، و مهم رو جمع آوری کن و سریع به زبان خودت بنویس.
انگار داری یه نظریه جدید و ساده میدی....
انگار داری یه مقاله فارسی ساده مینویسی....

فرد باید تو مقاله های مختلف دنبال چیز مشخصی بگرده نه اینکه همه شو از اول تا آخر بخونه....