خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

تا یک سری ویژگی های اساسی در شخص خودت نداشته باشی- که "عمیقاً" ازش اوج لذت رو ببری و به واسطه اونها زندگی رو هم جذاب ببینی- زندگی هنوز شروع نشده....


یه کار ظاهری نسبتاً یکسان رو ممکنه خیلی ها انجام بدهند،

اما تفاوت تو اینه که نگاه هر یک از اون افراد به کجا خیره شده....