خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

در ادامه دو پست قبل، بذار یه چیزی رو رک بهت بگم:
اگه به جای پیشبرد حالت های درونی خودت (و مثل همون بازی کامپیوتریه)، بخوای توجهت رو به اطرافیان بدی و با اونها در بیفتی، از مسیر دورتر میشی و به جایی نمیرسی....

به کسی (رفتاری) یا چیزی که خوشت نمیاد، توجه نکن، و غرق لذت های شخصی خودت باش،
و تا وقتی کسی راجع به چیزی ازت نپرسیده، اطلاعاتی از خودت نده....

انسان باید طوری شاد باشه که انگار اون چیزی رو که میخواد و خوشش میاد به دست آورده.


انسان نباید به رفتار بد دیگران اعتراض کنه (جز حداقل واجب و بجا)،

بلکه باید عکس العمل درونی و مسیر خودش رو طبق رفتاری که از طرف دیده adjust کنه....

مثل بازی های کامپیوتری که در مقابل مانع، دنبال راه حل برای غلبه و ادامه پیشروی سریع میگردی....