خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۱۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

میگفت:
من خیلی خوشبختم و از همه جهات همه چیزم سر جاشه....،
هیچ مشکلی نیست، اما نمیدونم چرا عمیقاً و درونی روی کار و مسیرم متمرکز نمیشم و همه کارام سطحی و پراکنده است....، و برای همین دور خودم میچرخم و پیش نمیرم و ....

میگفت:
الان متوجه شدم مشکل من چیه....،
همه چیز جبران شده و مشکلی نیست، اما
من فکر خودم رو این سال ها خراب کردم و از مسیر درآوردم، یه زمانی 24 ساعته و تمام اوقات زندگی روی یه مسیر فکری مشخص و اصلی مانور میدادم و ....
همینکه فکرم درست بشه، دیگه همه چیز سر جاشه....
مسیر فکری، نه فقط تفکر لحظه ای....

* حتماً این خبر رو خیلی وقت پیش شنیدید که بعضی محققین گفتند که اگر کسی بتونه 68 ثانیه بی وقفه روی چیزی متمرکز بشه، همه چیز برای به دست آوردن اون مورد برای اون شخص فراهم میشه (نقل به مضمون)، در واقع انسان طوری آفریده شده که فکرش نقش بی نهایت تعیین کننده ای تو سرنوشتش داره....

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
اینکه چه تعریفی از خودت داری....
تو مشکلت اینه که اصلاً حال نداری از خودت تو زمینه ای که برات مهمه بهش برسی تعریفی ارائه بدی و خودت رو اونجوری بشناسی....
چون نفست سختشه رو این مسائل مهم متمرکز شه و میخواد تن پرور و ول باشه....


** میگفت مهمترین مشکل من اینه:

-نمیتونم از خودم در رابطه با چیزی که رسیدن بهش برام مهمه، لذت ببرم....

-نمیتونم رو نتایج نهایی اهداف و خواسته هام تمرکز کنم....


برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

The law of Attraction doesn't care whether you perceive something to be good or bad, or whether you don't want it or whether you do want it; it's responding to your (prevailing) thoughts. (Bob Doyle)


درحالیکه قانون جذب (یا همون قانونی که برای جهان آفریده شده) نمیفهمه که این افکار تو هدف مهم و توجه اصلی دلخواه مسیر تو نیست، بلکه "افکار غالب" تو تعیین کننده است:

طبق این قانون، هر چی که بهش بیشتر توجه کردی و تمام فضای فکرت رو گرفت، همون یعنی افق دیدِ تو و هدف اصلیت که مسیر به سمت اون پیش میره....


* خارجی ها اصل ماجرا رو نفهمیدند، اما اینکه چنین حقیقتی در آفرینش جهان وجود داره رو به طور کلی درست متوجه شدند....

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید